Investigació, Desenvolupament i innovació
Universitat d'Alacaht - Universidad de Alicante - University of Alicante
Inici > IUII > Presentació
Ocultar izquierda
 
Ocultar derecha
Màster en Tecnologies de la Informàtica - Máster en Tecnologías de la informática
Màster Machine Learning and Data Mining
C´tedra Teleónica - Universitat Alacant
Hacker Club Alicante


IUII

Presentació

L'Institut Universitari d'Investigació Informàtica –creat en la Universitat d'Alacant el 26 de juliol de 2006, per Decret 107/2006, de 21 de juliol, del Consell– està compost per un excel·lent i entusiasta equip de més de 95 persones amb una trajectòria investigadora de gran qualitat, en diferents àrees relacionades amb la informàtica: arquitectura i tecnologia de computadors, biblioteques digitals, computació d'altes prestacions i paral·lelisme, criptologia i seguretat computacional, educació assistida per ordinador, informàtica industrial, enginieria web i magatzems de dades, plataformes educatives, processament del llenguatge i sistemes d'informació, traducció automàtica, realitat virtual, xarxes de computadors, reconeixement de formes, robòtica, telecomunicacions, visió artificial, etc.

El seu objectiu primordial és fomentar la investigació bàsica i aplicada en el camp de la informàtica i el desenvolupament tecnològic col·laborant estretament amb la societat i l'entorn empresarial, i en particular, amb les empreses del sector informàtic.

Objectius

L'Institut Universitari d'Investigació Informàtica pretén ser, a més d'un referent de suport sobre tecnologia informàtica per a la petita i mitjana empresa i la societat en general, un espai comú per a investigadors d'alta qualitat, amb formació interdisciplinari del sector de la informàtica, amb un llenguatge comú on la filosofia de la innovació i qualitat ocupe un paper central. Per a això, aquest institut té definits els següents objectius prioritaris:

 • Fomentar i promoure la investigació informàtica de qualitat tractant tant els aspectes científics bàsics com els de caràcter aplicat.
 • Establir una formació d'alt nivell en l'àmbit d'actuació de l'IUII, mitjançant programes i estudis de postgrau i especialització amb marcat caràcter interdisciplinar, així com mitjançant cursos de formació i actualització.
 • Fomentar les relacions amb instituts i centres d'investigació similars a Espanya i la resta del món, amb la finalitat d'establir xarxes d'investigació de qualitat internacional.
 • Proporcionar assessorament científic i tècnic a persones físiques o entitats públiques o privades en l'àmbit de les competències de l’IUII.
 • Promoure la cooperació amb empreses dins de l'àmbit de la investigació i el desenvolupament.
 • Impulsar la innovació tecnològica, potenciant la transferència tecnològica a la societat i en particular a l'entorn industrial.

pujar

Repercussió social

Fins a la creació de l’IUII, a la província d'Alacant no existia cap institut d'aquestes característiques. La seua creació pretén ser una excel·lent aposta per a la modernització tecnològica i la innovació en l'empresa i en la societat alacantina, amb la seua previsible repercussió en el benestar social. Entre aquestes repercussions podem destacar:

 • Increment de l'ús de les noves tecnologies en tots els sectors productius de l'àrea d'influència.
 • Major implicació de l'empresa alacantina en la millora de l'accessibilitat dels seus productes i serveis a persones amb algun tipus de discapacitat.
 • Millor adaptació de productes i serveis a la situació multicultural i multilingüística que concorre en el nostre entorn.
 • Disminució previsible dels preus dels productes i serveis de noves tecnologies.
 • Creació i desenvolupament de noves empreses relacionades amb la tecnologia informàtica.
 • Millora de la qualitat docent en l'àmbit de les competències de l’IUII.
 • Major projecció professional exterior dels estudiants de postgrau i investigadors formats en l’IUII.
 • Augment de la productivitat en la investigació a causa de les diferents col·laboracions tant internes com externes que promou constantment l’IUII.

pujar

 Intranet
Cluster de computació IUII
Videos Investigació - Biblioteca Multimèdia - Conferències
Escola Politènica Superior - Escuela Politécnica Superior
Institut Universitari d'Investigació Informàtica ©